Kategorie usług
 
Menu

Trening Interpersonalny Plus


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/14/5493/515281
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 29,41 zł Cena brutto za godzinę 29,41
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 34
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-30 Termin zakończenia usługi 2020-02-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-27
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grupa SET Sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Gabriela Sawczuk Telefon 501170360
E-mail gabriela.sawczuk@grupaset.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele treningu interpersonalnego to: -Rozwój umiejętności rozumienia innych ludzi i samego siebie w trakcie kontaktów biznesowych oraz prywatnych -wzrost pewności siebie w relacjach biznesowych - doskonalenie umiejętności budowania efektywnych relacji biznesowych i prywatnych -doskonalenie umiejętności komunikowania się z klientami, współpracownikami i rodziną poprzez wyrażanie myśli i uczuć, uważnego słuchania ze zrozumieniem, wrażliwości na sygnały niewerbalne. -Uczenie się w oparciu o doświadczenia osobiste. -Doświadczenie faz procesu grupowego. -Autorefleksja nad przyjmowanymi przez siebie rolami grupowymi w zespołach - Nabycie większej skuteczności i sprawczości swoich zachowań w relacjach biznesowych - Zrozumienie przyczyn i konsekwencji różnych zachowań w życiu zawodowym
Drukuj do PDF