Kategorie usług
 
Menu

SEMESTRALNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- POZIOM C1.2 oraz INDYWIDUALNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM C 2.1- 102 GODZINY WROCŁAW


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/07/10316/511096
Cena netto 7 140,00 zł Cena brutto 7 140,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 102
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-05 Termin zakończenia usługi 2021-01-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-05
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu kursów Österreich Institut uczestnik: udoskonali dotychczas zdobyte umiejętności, nabierze swobody w rozumieniu praktycznie wszystkich tekstów czytanych i słuchanych, nabędzie umiejętność wypowiadania się w sposób spontaniczny, płynny i dokładny przy rozumieniu drobnych różnic znaczeniowych, zna zasady gramatyki i ortografii w języku niemieckim stosownie do poziomu C2. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie C2.1.


Drukuj do PDF