Kategorie usług
 
Menu

Integrowanie i zarządzanie zespołem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/07/6982/510889
Cena netto 6 800,00 zł Cena brutto 6 800,00 zł
Cena netto za godzinę 283,33 zł Cena brutto za godzinę 283,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-04-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-14
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 518 795 217
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest uzyskanie większej efektywności kadry kierowniczej w ciągu 2 miesięcy od zakończenia usługi, poprzez podniesienie kompetencji pracowników biorących udział w usłudze w zakresie integrowania i zarządzania zespołem ludzi oraz wdrożenie zdobytej wiedzy w firmie. Uzyskana wiedza i wdrożone rozwiązania zwiększą efektywność pracowników o min. 15%.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze integrowania i zarządzania zespołem a w rezultacie podniesienie efektywności i jakości pracy własnej oraz kierowanego zespołu. W szczególności, szkolenie umożliwi Uczestnikom: 1. Uzyskanie wiedzy o różnych technikach zarządzania (delegowanie, coaching, motywowanie, instruowanie) oraz integrowania zespołów (motywowanie przez wspólny cel, zaangażowanie i odpowiedzialność). 2. Zdobycie umiejętności w obszarze diagnozowania potrzeb i możliwości poszczególnych pracowników oraz całego zespołu, komunikowania wymagań i oczekiwań, skutecznego delegowania oraz budowania zespołu na bazie wspólnych wartości,
Drukuj do PDF