Kategorie usług
 
Menu

Kosztorysowanie robót budowlanych - Kielce


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/07/9013/510509
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 33,33 zł Cena brutto za godzinę 33,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-24 Termin zakończenia usługi 2020-10-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-08-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-18
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Milena Wieczorek Telefon 41 366 49 71
E-mail mwieczorek@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności do sporządzania kosztorysów budowlanych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kosztorysów budowlanych, norm w budownictwie, przedmiarów i obmiarów robót budowlanych - umie sporządzać kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamiennych i podwykonawczych i robót remontowo-budowlanych, potrafi posługiwać się programem Norma Pro - ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu


Drukuj do PDF