Kategorie usług
 
Menu

RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/19/23562/506294
Cena netto 7 500,00 zł Cena brutto 7 500,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-25 Termin zakończenia usługi 2020-02-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-24
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Osoba do kontaktu Natalia Gawęda Telefon 884 820 078
E-mail n.gaweda@czj-infox.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W takcie usługi rozwojowej uczestnik: 1. Pozna podstawy prawne ochrony danych osobowych; 2. Pozna rodzaje i charakter danych osobowych; 3. Pozna zasady na jakiej podstawie należy przetwarzać dane osobowe; 4. Pozna konsekwencje prawne wynikające z nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych; 5. Nauczy się przygotowywać i przedstawiać swoje stanowisko w zakresie tego, w jaki sposób powinna być prowadzona polityka ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie; 6. Nauczy się przygotowywać dokumentację wynikającą z przepisów o ochronie danych osobowych; 7. Nauczy się w jaki sposób prawidłowo ocenić ryzyko oraz zachęcać współpracowników do doskonalenia ochrony danych w przedsiębiorstwie; 8. Nauczy się dostrzegać błędy w przetwarzaniu danych osobowych; 9. Nauczy się przedstawiać korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające ze zwiększenia ochrony danych osobowych; 10. Dowie się kim jest administrator, współadministrator oraz podmiot przetwarzający; 11. Dowie się jaki jest zakres przetwarzania danych osobowych w jego organizacji; 12. Dowie się jaka odpowiedzialność ciąży na administratorze, współadministratorze oraz podmiocie przetwarzającym dane osobowe; 13. Nabędzie świadomość istotności ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych; 14. Nauczy się praktycznego stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy; 15. Pozna zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; 16. Pozna metody implementacji obowiązków prawnych, w tym realizacji podejścia opartego na ocenie ryzyka, weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta, metod identyfikacji, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego; 17. Nabędzie umiejętność typowania transakcji nietypowych; 18. Nabędzie umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z przestępstwem; 19. Nauczy się skuteczne zapobiegać legalizowaniu brudnych wartości majątkowych; 20. Nauczy się minimalizować ryzyko i ewentualne szkody instytucji obowiązanej; 21. Rozwinie kompetencje społeczne dzięki, którym będzie potrafił ocenić konsekwencje przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem; 22. Rozwinie kompetencje społeczne w zakresie stosowania prawidłowej komunikacji; 23. Rozwinie kompetencje społeczne w zakresie prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów moralnych wynikających ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy; 24. Rozwinie kompetencje społeczne w zakresie świadomości podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji; 25. Rozwinie kompetencje społeczne związane ze wspieraniem innych pracowników w dbaniu o prawidłowe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Drukuj do PDF