Kategorie usług
 
Menu

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/18/7118/505836
Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 400,00 zł
Cena netto za godzinę 53,85 zł Cena brutto za godzinę 53,85
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 26
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-09
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Osoba do kontaktu Aleksandra Gutowska Telefon +48815326206
E-mail szkolenia@orylion.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem kursu jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem: Wiedzy: Uzyskanie wiedzy i użytecznych wskazówek nt. podejmowania decyzji inwestycyjnych, czynników kształtujących zdolność kredytować. Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie oceny sytuacji finansowej kontrahenta, prowadzenia programów zarządzania kosztami. Udoskonalenie umiejętności podejmowania decyzji finansowych Postaw społecznych: Uczestnik po kursie nabywa kompetencje w zakresie rozumienia terminów finansowych, prawa bilansowego i podatkowego, rozumienia i czytania dokumentów finansowych. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętności prawidłowo dokonuje analizy faktycznych sytuacji biznesowych, analiz przypadków i warsztatów.
Drukuj do PDF