Kategorie usług
 
Menu

Podesty ruchome przejezdne wraz z pierwszą opłatą egzaminacyjną UDT.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/14/38355/504218
Cena netto 1 700,00 zł Cena brutto 1 700,00 zł
Cena netto za godzinę 36,96 zł Cena brutto za godzinę 36,96
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 46
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-20 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-31 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny operator suwnic IS - 50 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia zostaje przeprowadzony egzamin państwowy przed komisja Urzędu Dozoru Technicznego.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi UTB w zakresie podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, przewoźnych, samojezdnych montowanych na pojeździe.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
OSK AUTOKURS
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
UDT TARNÓW
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Henryk Żelasko
Osoba do kontaktu Henryk Żelasko Telefon 602887804
E-mail hzelasko@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przyuczenie do obsługi podestów przejezdnych wolnobieżnych w tym nożycowe, samojezdne montowane na pojeździe, podesty przewoźne wszystkich typów kat. IP oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego ( IP)
Drukuj do PDF