Kategorie usług
 
Menu

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechan. napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mech. napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wraz z pierwszą opłatą egzaminacyjną UDT.(obejmuje obsługę wszystkich pozostałych wózków w tym ładowarki teleskop.).


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/14/38355/504217
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 21,43 zł Cena brutto za godzinę 21,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 84
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-14 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny podesty ruchome przejezdne IP - 36 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uzyskanie kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
OSK AUTOKURS
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
UDT TARNÓW
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Henryk Żelasko
Osoba do kontaktu Henryk Żelasko Telefon 602887804
E-mail hzelasko@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po ukończonym kursie uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu wiedzy o dozorze technicznym, urządzeniach transportu bliskiego, budowie wózka, czynności stosowanych przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP. W trakcie kursu operator zdobędzie umiejętności obsługi i prowadzenia wózków jezdniowych, obsługi i wymiany butli gazowej. Osoba uczestnicząca w kursie nabywa kompetencje komunikowania się z współpracownikami oraz z przełożonymi, przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej, potrafi zorganizować własne stanowisko pracy oraz radzić sobie z pracą z presją czasu i stresem, jest odpowiedzialna za podjęte działania.
Drukuj do PDF