Kategorie usług
 
Menu

Kurs - Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wraz z pierwszą opłatą egzaminacyjną UDT. (wózki czołowe, wózki boczne wysokiego składu, wymiana butli gazowej).


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/14/38355/504216
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 16,67 zł Cena brutto za godzinę 16,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 72
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-03 Termin zakończenia usługi 2020-04-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-15
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. C, C+E, C1, C1+E - 35 godz., kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. D, D1, D+E, D1+E - 35 godz., szkolenia okresowe blok programowy na kat. D, D1, D+E, D1+E - 35 godz., szkolenia okresowe blok programowy na kat. C, C+E, C1, C1+E - 35 godz., ,
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uzyskanie kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
OSK AUTOKURS
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
UDT TARNÓW
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Henryk Żelasko
Osoba do kontaktu Henryk Żelasko Telefon 602887804
E-mail hzelasko@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po ukończonym kursie uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu wiedzy o dozorze technicznym, urządzeniach transportu bliskiego, budowie wózka, czynności stosowanych przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP, polityki magazynowej. W trakcie kursu operator zdobędzie umiejętności obsługi i prowadzenia wózków jezdniowych podnośnikowych oraz bocznych wysokiego składu, obsługi i wymiany butli gazowej. Osoba uczestnicząca w kursie nabywa kompetencje komunikowania się z współpracownikami oraz z przełożonymi, przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej, potrafi zorganizować własne stanowisko pracy oraz radzić sobie z pracą z presją czasu i stresem, jest odpowiedzialna za podjęte działania.
Drukuj do PDF