Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C+E wraz z pierwszą opłatą egzaminacyjną w WORD


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/14/38355/504213
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 2 600,00 zł
Cena netto za godzinę 104,00 zł Cena brutto za godzinę 104,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-23 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-23
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs prawa jazdy kat. D /po B/ - 80 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kursant nabywa uprawnienia po zdaniu egzaminu państwowego w WORD
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
OSK AUTOKURS
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
WORD
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Henryk Żelasko
Osoba do kontaktu Henryk Żelasko Telefon +48606595158
E-mail hzelasko@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie kursanta do zawodu kierowcy zawodowego. Cele szkolenia: 1. Wiedzy (absolwent szkolenia będzie wiedział): Uczestnik zdobędzie wiedzę z tematyki obejmującej kurs kwalifikacji związanej ze zrozumieniem zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym od znajomości zasad funkcjonowania urządzeń pojazdu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i ograniczeń dotyczących transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy wizerunku firmy i obsługi klientów 2. Umiejętności (absolwent szkolenia będzie potrafił): Uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu zachowań umożliwiających bezpieczne i zgodne z przepisami kierowanie pojazdem, umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach międzynarodowych. Będzie potrafił stosować obowiązujące przepisy i regulacje w zakresie przewozu rzeczy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i literą prawa międzynarodowego. 3. Kompetencji społecznych (absolwent szkolenia będzie umiał/potrafił): Kursant będzie umiał samodzielnie i bezpiecznie wykonywać zawód kierowcy, świadczyć usługi w taki sposób aby podnosić ich poziom, stosować zasady poprawnego zachowania, komunikacji z pracownikami obsługi i logistyki , unikania przemocy i agresji. Będzie stosował standardy obowiązujące w branży przewozowej i kontaktach z klientem kreujące pozytywny wizerunek firmy.
Drukuj do PDF