Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menadżera - Narzędzia Menadżera


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/46039/504208
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 260,00 zł Cena brutto za godzinę 260,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-18 Termin zakończenia usługi 2019-12-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-18
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BOGNACONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Bogna Zaborowska-Smagacz Telefon
E-mail bzs@bognaconsulting.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym szkolenia jest wdrożenie najlepszego, skutecznego i wydajnego wykorzystania potencjału ludzkiego w celu realizacji określonej strategii firmy, który może osiągnięty między innymi dzięki DELEGOWANIU ZADAŃ W ODPOWIEDNIM CZASIE I ODPOWIEDNIM OSOBOM, w sposób pozwalający na najbardziej optymalne rozłożenie sił, a dzięki temu – maksymalne efekty. Celem biznesowym jest również wzrost kadry kierowniczej w przedsiębiorstwem dzięki, której będzie firma będzie mogła realizować większe i trudniejsze projekty, przez co nastąpi wzrost przychodowy (10% w skali roku), zgodnie z założeniami opracowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki przedmiotowej usłudze szkoleniowej może nastąpić wzrost zatrudnienia w firmie.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, jaki powinien być manager w współczesnej organizacji, jakie są aktualne narzędzia wykorzystywane do prawidłowego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem edukacyjnym będzie nauka w jaki sposób rekrutować pracowników, delegować zadania, monitorować realizację powierzonego zadania a także motywować pracowników, aby założenia zrównoważonego rozwoju firmy współgrały na płaszczyźnie biznesowej oraz w samym zarządzaniu zespołem. Celem edukacyjnym usługi szkoleniowej jest również nabycie wiedzy kadry zarządzającej z zakresu samej koordynacji pracy, nauki samodzielnego prowadzenia projektu w danym przedsiębiorstwie od startu realizacji projektu i jego zakończenia (tzw. cykl życia projektu).
Drukuj do PDF