Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Operator koparko-ładowarki III kl.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/8917/504048
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 1 900,00 zł
Cena netto za godzinę 14,18 zł Cena brutto za godzinę 14,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 134
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-07 Termin zakończenia usługi 2020-03-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki
Osoba do kontaktu Joanna Makuch Telefon +48661120263
E-mail pila@uo.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: - zdobycie przez uczestników/uczestniczki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki III kl., w szczególności w budowy, zasad działania oraz podstaw eksploatacji koparko-ładowarki, - przygotowanie uczestników/uczestniczek szkolenia do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik posiada WIEDZĘ z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, ogólnej budowy i obsługi układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych, ogólnej budowy i obsługi koparko-ładowarek, technologii robót realizowanych koparko-ładowarkami. Po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik POTRAFI zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługiwać i użytkować koparko-ładowarkę, dobierać narzędzia i osprzęt koparko-ładowarki, wykonywać roboty ziemne za pomocą koparko-ładowarki zgodnie z instrukcją i technologią. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik umie pracować zarówno samodzielnie, jak i pod kierunkiem innych osób; potrafi przewidywać i oceniać wpływ swoich działań na innych
Drukuj do PDF