Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie B1 z certyfikatem TOEIC


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/9467/504041
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 4 800,00 zł
Cena netto za godzinę 96,00 zł Cena brutto za godzinę 96,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-03 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat potwierdzający znajomość języka zgodny z międzynarodowym systemem kształcenia ( Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) CEFR.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka
Osoba do kontaktu Marcin Hajduczenia Telefon 512015152
E-mail bialystok@akn.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne i zawodowe. Po zakończeniu kursu, uczestnik nabędzie poziom B1 zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR.


Drukuj do PDF