Kategorie usług
 
Menu

PRAWO JAZDY KATEGORIA B+E MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/6974/504037
Cena netto 1 560,00 zł Cena brutto 1 560,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 52
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-28 Termin zakończenia usługi 2020-05-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów: Prawo jazdy kategorii: A1, A, B, B+E, C, C+E, D (Z KAT.C), D ( Z KAT. B), KWALIFIKACJA WSTĘPNA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE KURSU ZAJĘĆ, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE CYKLU ZAJĘĆ;
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES
Osoba do kontaktu Mariusz Szczepanik Telefon 511 209 519
E-mail biurowroclawska@oes.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do kierowania samochodem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7000 kg z wyjątkiem motocykla, przyczepy, autobusu i przyczepy lekkiej.
Drukuj do PDF