Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/8353/504035
Cena netto 1 980,00 zł Cena brutto 2 435,40 zł
Cena netto za godzinę 19,80 zł Cena brutto za godzinę 24,35
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-25 Termin zakończenia usługi 2020-03-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-24
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Szudrowicz Telefon 22 543 17 11
E-mail anna.szudrowicz@bdo.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i przede wszystkim praktyczne do wykonywania zawodu głównego księgowego poprzez ugruntowanie i podwyższenie wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego. Poszczególne zagadnienia rachunkowe omawiane będą w ujęciu bilansowym i podatkowym w oparciu o liczne przykłady. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na różnice między polskimi przepisami i międzynarodowymi. Kurs przeznaczony jest dla księgowych, którzy chcą w przyszłości zostać głównymi księgowymi lub też są głównymi księgowymi z krótkim doświadczeniem zawodowym. Dlatego potencjalni uczestnicy powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków. Dodatkowo, kurs ten został poszerzony o moduł komputerowy, który pozwoli słuchaczom poznać tajniki programu Płatnik – nauczyć się pracy z programem rachunkowym, przeprowadzać na nim operacje księgowe, a także generować niezbędne dokumenty rozliczeniowe. Certyfikat zawodu księgowego Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja zawodu księgowego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : Główny Księgowy - kod zawodu: 121101. Kurs obejmuje 96 h lekcyjnych + 4 godziny egzamin + 14 h praktycznych zajęć komputerowych


Drukuj do PDF