Kategorie usług
 
Menu

Warsztat Świadomy Nauczyciel


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/43889/504033
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 213,33 zł Cena brutto za godzinę 213,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-14 Termin zakończenia usługi 2020-03-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko
Osoba do kontaktu Aleksandra Suchowiejko Telefon 609614977
E-mail aleksandra.suchowiejko@rozwojorganizacji.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu metodyki pracy z dzieckiem według założeń komunikacji bez przemocy. Uczestnik dzięki szkoleniu ma możliwość poznać i zrozumieć a przede wszystkim przećwiczyć specyficzne metody i narzędzia, które potem może wykorzystać w swojej codziennej pracy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał zależność swojej postawy życiowej i jej wpływu na wzorce komunikacyjne, pogłębi świadomość znaczenia budowania relacji z dzieckiem i jej wpływu na pracę nauczyciela/opiekuna. Uczestnik pogłębi świadomość znaczenia emocji w budowania własnej wartości dziecka i pracy nauczyciela/opiekuna, będzie znał swoje mocne i słabe strony w komunikacji z innymi. Ponadto uczestnik przećwiczy metody i narzędzia skutecznej komunikacji, będzie stosował metody pozwalające rozpoznawać własne emocje, emocje dzieci oraz komunikaty pomocne dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami. Uczestnik będzie stosował komunikaty zachęcające dziecko do współpracy, komunikaty zachęcające do samodzielności czy komunikaty uwalniające od grania ról. Dodatkowo będzie potrafił stosować pytania pełne ciekawości. Uczestnicy nabędą kompetencje społeczne w zakresie świadomości stosowania poznanych metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych z dzieckiem i efektów komunikowania się z dzieckiem metodą bez przemocy. Wszystkie poznane metody, techniki i narzędzia posłużą zwiększeniu efektywności współpracy z małym dzieckiem indywidualnie i w grupie.
Drukuj do PDF