Kategorie usług
 
Menu

RACHUNKOWOŚĆ DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - KURS WEEKENDOWY


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/8353/504017
Cena netto 1 980,00 zł Cena brutto 2 435,40 zł
Cena netto za godzinę 17,37 zł Cena brutto za godzinę 21,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 114
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-14 Termin zakończenia usługi 2020-05-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Urszula Lompart Telefon 22 543 16 82
E-mail urszula.lompart@bdo.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i przede wszystkim praktyczne do wykonywania zawodu głównego księgowego poprzez ugruntowanie i podwyższenie wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego. Poszczególne zagadnienia rachunkowe omawiane będą w ujęciu bilansowym i podatkowym w oparciu o liczne przykłady. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na różnice między polskimi przepisami i międzynarodowymi. Kurs przeznaczony jest dla księgowych, którzy chcą w przyszłości zostać głównymi księgowymi lub też są głównymi księgowymi z krótkim doświadczeniem zawodowym. Dlatego potencjalni uczestnicy powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków. Dodatkowo, kurs ten został poszerzony o moduł komputerowy, który pozwoli słuchaczom poznać tajniki programu Płatnik.
Drukuj do PDF