Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym A1 zakończony międzynarodowym egzaminem TOICE Bridge - Kierunek Kariera -57 godzin- po południu 18.30 -20.00


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/26374/503989
Cena netto 855,00 zł Cena brutto 855,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 57
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-18 Termin zakończenia usługi 2020-04-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-18
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krzysztof Krawczyk Systemy Informatyczne i Elektroniczne Alcam
Osoba do kontaktu Joanna Gawron Telefon 509459835
E-mail sekretariat@alcam.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji językowych umożliwiających swobodna komunikację w języku angielskim na poziomie A1. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego tak, aby kursant rozumiał i potrafił stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafił przedstawić siebie i innych oraz formułował pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafił prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Nabył przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i kompetencji leksykalno-gramatycznych przez systematyczne powtarzanie zdobytej już wiedzy i dalszą naukę języka angielskiego.
Drukuj do PDF