Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 (110 godzin) INTENSYWNY, zakończony egzaminem zewnętrznym ETS Global, BON NA SZKOLENIE.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/14293/503925
Cena netto 3 630,00 zł Cena brutto 3 630,00 zł
Cena netto za godzinę 33,00 zł Cena brutto za godzinę 33,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 110
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-19 Termin zakończenia usługi 2020-04-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie początkującym. 2. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie A1. 3. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie A2. 4. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B1. 5. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B2.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Edukacyjny Let's Talk A & K Kuniccy S.C.
Osoba do kontaktu Agnieszka Kunicka Telefon +48 693 424 585
E-mail info@lets-talk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy kompetencji językowych na poziomie podstawowym A2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczestnik szkolenia zdobędzie następujące umiejętności w zakresie języka angielskiego: 1. Umiejętności ogólne: • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). • potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. 2. Umiejętności szczegółowe: • potrafi nazwać podstawowe produkty spożywcze oraz mówić prostym językiem o swoich upodobaniach żywieniowych • potrafi wyrażać swoje przypuszczenia na określone tematy w stopniu podstawowym • wyraża się prostym językiem na temat tego, co ludzie potrafią robić oraz jakie mają powinności i zobowiązania • potrafi rozmawiać o wydarzeniach z przeszłości używając prostego słownictwa • potrafi wymienić nazwy zawodów • potrafi nazywać różne rodzaje sportów • potrafi przeprowadzić prosty dialog w kawiarni • zna podstawowe słownictwo dotyczące chorób • potrafi rozmawiać w prosty sposób na temat planów na przyszłość • zna podstawowe słownictwo dotyczące podróży i potrafi przeprowadzić prosty dialog na lotnisku • potrafi nazwać podstawowe dzikie zwierzęta • potrafi przeprowadzić prosty dialog w restauracji • zna podstawowe słownictwo dotyczące robienia zakupów • potrafi w prosty sposób wyrazić swoje zdanie na temat zdrowego stylu życia • potrafi używać formy przypuszczenia w czasie przeszłym • potrafi wrażać przypuszczenia w czasie przyszłym • potrafi prostym językiem wyrażać się o polityce • potrafi zapytać o pozwolenie zrobienia czegoś • potrafi przeprowadzić prosty dialog o zakupach • potrafi wyrażać się na temat ciągłych wydarzeń w przeszłości • używać prostego słownictwa i wyrażeń na temat wakacji i urlopu • potrafi przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną i umówić się na spotkanie • potrafi wyrażać się w stronie biernej • zna proste słownictwo dotyczące marketingu, biznesu i waluty • potrafi przeprowadzić prosty dialog na temat jedzenia na zewnątrz • zna słownictwo związane z rozrywką • zna podstawowe słownictwo z zakresu prawa i sądownictwa • potrafi rozmawiać o swoich uczuciach • potrafi przeprowadzić prosty dialog na temat chorób • potrafi wyrażać się na temat pracy • potrafi przeprowadzić prosty dialog na temat wynajęcia mieszkania Celem szkolenia jest również nabycie przez słuchaczy kompetencji społecznych. Zdobywając w/w umiejętności językowe, uczestnik kursu przełamie barierę w mówieniu, wypracuje prawidłowe nawyki myślenia po angielsku i w rezultacie będzie potrafił komunikować się w stopniu podstawowym. Grupą docelową są osoby dorosłe na poziomie podstawowym.
Drukuj do PDF