Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z zakresu stopy cukrzycowej i leczenia ran oraz zasad doboru opatrunków aktywnych w gabinecie podologicznym.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/7064/503917
Cena netto 2 860,00 zł Cena brutto 2 860,00 zł
Cena netto za godzinę 204,29 zł Cena brutto za godzinę 204,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-07 Termin zakończenia usługi 2020-03-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Inspire Consulting sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Dominika Ostrowska Telefon 883 590 530
E-mail d.ostrowska@inspire-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu stopy cukrzycowej i leczenia ran oraz zasad doboru opatrunków aktywnych w gabinecie podologicznym. Po zakończonym szkoleniu uczestnik dowie się czym jest stopa cukrzycowa. Uczestnik szkolenia zdobędzie uporządkowaną wiedzę z zakresu skutecznego leczenia, klasyfikacji, objawów, skal oceny, częstości i obszarów występowania stopy cukrzycowej. Uczestnik szkolenia pozna rolę diety i suplementacji w leczeniu stopy cukrzycowej, metody leczenia stopy cukrzycowej. Dodatkowo po zakończonym szkoleniu uczestnik dowie się czym jest patofizjologia ran, czyli omówienie chorób, będących podłożem powstawania ran (cukrzyca, miażdżyca, niewydolność żylna, tętnicza, mieszana, obrzęki limfatyczne, owrzodzenia w przebiegu róży, nowotworu, zespołu metabolicznego, a także rany oparzeniowe, odleżyny, rany pooperacyjne). Uczestnik szkolenia pozna etapy gojenia ran, ze szczegółowym omówieniem każdej fazy oraz zasady właściwego doboru opatrunków do danego etapu gojenia. Uczestnik szkolenia opanuje terapię wspomagającą leczenie ran. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność samodzielnego przeprowadzania właściwej analizy zespołu stopy cukrzycowej oraz leczenia ran a także zasad doboru opatrunków aktywnych. Ponadto, uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność i świadomość samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie w stanie poprawnie identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z stopą cukrzycową i leczeniem ran oraz zasad doboru opatrunków aktywnych w gabinecie podologicznym.


Drukuj do PDF