Kategorie usług
 
Menu

Rozliczanie, księgowanie i realizacja projektów unijnych w perspektywie 2014-2020


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/41053/503735
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-15 Termin zakończenia usługi 2020-02-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Hamera Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Dominik Hamera Telefon +48 888 677 422
E-mail office@hameragroup.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny 1. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym rozliczaniem, księgowaniem i realizacją projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną z obsługi systemu SL2014, odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach związanych z realizowanym projektem, prawidłowego kompletowania dokumentów sprawozdawczych, oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce. Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiele praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego rozliczania, księgowania i realizacji projektami unijnymi oraz do ich skutecznego poprowadzenia. Zapoznają się również z wieloma ciekawymi rozwiązaniami, bardzo przydatnymi w codziennej pracy z przygotowaniem i realizacją projektów. Efektem uczenia będzie rozwinięcie umiejętności na trzech poziomach: Wiedza: Uczestnicy poznają specyfikę i najważniejsze zasady rozliczania, księgowania i realizacji projektami unijnymi. Dowiedzą się czym jest etap rozliczania, księgowania i realizacji. Poznają sposoby rozliczania, księgowania i realizacji projektu Umiejętności: Uczestnicy będą potrafili samodzielnie planować i kierować rozliczaniem, księgowaniem i realizacją projektu. Będą potrafili przeprowadzić diagnozę najważniejszych oczekiwań względem realizacji projektu Rozwiną umiejętność analizowania ryzyka niewłaściwego rozliczania i księgowania dokumentów i współpracy instytucja zarządzającą. Kompetencje społeczne: Rozwiną najważniejsze umiejętności interpersonalne pozwalające na sprawne zrealizowanie projektu takie jak organizacja pracy własnej i komunikacja z członkami zespołu projektowego W efekcie rozwinięcia powyższych kompetencji zwiększy się efektywność, jakość i czas rozliczania, księgowania i realizacji projektów.


Drukuj do PDF