Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy online


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/12/43089/503380
Cena netto 3 790,00 zł Cena brutto 3 790,00 zł
Cena netto za godzinę 17,23 zł Cena brutto za godzinę 17,23
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 220
Termin rozpoczęcia usługi 2021-01-04 Termin zakończenia usługi 2021-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-15 Termin zakończenia rekrutacji 2021-01-03
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Aleksandra Plecety Telefon 22 263 90 53
E-mail dotacje@studia-pedagogiczne.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane m.in. poprzez ukończenie studiów podyplomowych wedle obowiązującego prawa są niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające: organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać oceny ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy najczęściej korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. Studia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Forma realizacji studiów: e-learning/samokształcenie.


Drukuj do PDF