Kategorie usług
 
Menu

Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń za wady i błędy projektowe i budowlane


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/12/9313/503247
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-03
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Marcin Wielgus Telefon 223519326
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
- Na zajęciach zostanie wskazane uczestnikom, kto i na jakim etapie realizacji robót budowlanych może generować wady i w związku z tym jak ich unikać. - Wskażemy także, jakie mechanizmy „ochronne” zwarte w przepisach prawa mogą wykorzystywać wykonawcy, aby uchylać się od usuwania wad. - Przedstawimy uczestnikom, jakie zasady i procedury powinni stosować, aby skutecznie dochodzić swoich praw w dochodzeniu usuwania wad.


Drukuj do PDF