Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. B -podstawowy "Kierunek Kariera Zawodowa"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/12/40296/503232
Cena netto 3 300,00 zł Cena brutto 3 300,00 zł
Cena netto za godzinę 13,20 zł Cena brutto za godzinę 13,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 250
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-19 Termin zakończenia usługi 2020-04-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-18
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie kursów; Instruktor prowadzący zajęcia na kursach na prawo jazdy, kierowcy wózków jezdniowcyh, kierowcy przewożący towary niebezpieczne ADR, operatorzy żurawi, operatorzy suwnic, kandydaci na egzaminatorów, przygotowawcze do egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia przy Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie
Osoba do kontaktu Anna Dobek Telefon 14 626 95 12
E-mail kursy@mord.tarnow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego z kandydatami na kierowców na kursach prawa jazdy kat.B, wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy. Kurs ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu psychologii , metodyki nauczania, prawa ruchu drogowego, techniki kierowania, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasad prowadzenia ośrodka szkolenia.


Drukuj do PDF