Kategorie usług
 
Menu

Egzamin TGLS dla uczestników szkoleń Kierunek Kariera


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Egzamin
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/10355/502177
Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 300,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 2
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-10 Termin zakończenia usługi 2020-01-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-16
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Axon System Paweł Hejduk Monika Boroń Spółka Cywilna
Osoba do kontaktu Paweł Hejduk Telefon +48604714391
E-mail sekretariat@axonsystem.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest sprawdzenie poziomu kompetencji językowych, które uczestnik osiągnął po zakończeniu usługi kursu językowego języka angielskiego oraz zdobycie certyfikatu języka angielskiego ogólnego TGLS z opisem uzyskanych kompetencji zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR), podanym w języku efektów kształcenia. Usługa sprawdza w zakresie wiedzy i umiejętności znajomość języka angielskiego w pisaniu, czytaniu, mówieniu, rozumieniu ze słuchu, znajomość gramatyki i słownictwa w każdym aspekcie posługiwania się językiem angielskim. Usługa sprawdza w zakresie kompetencji społecznych umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w języku angielskim oraz znajomość różnic kulturowych pomiędzy kulturą polską i anglosaską.
Drukuj do PDF