Kategorie usług
 
Menu

Profesjonalna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/12144/502157
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 240,00 zł Cena brutto za godzinę 240,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2019-12-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-15
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Osoba do kontaktu Sylwia Tyszuk Telefon +48 736749420
E-mail tyszuk@bosfundacja.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie profesjonalnej obsługi klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za obsługę klienta. Szkolenie będzie trwało 10 godzin. Poziom nabytej wiedzy zostanie zmierzony za pomocą testu przeprowadzonego na początku i na końcu szkolenia. Podniesienie kompetencji pracowników pozwoli na zastosowanie działań i narzędzi mających wpływ na profesjonalną obsługę klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Zwiększenie wiedzy pracowników wpłynie na zwiększenie jakości świadczonej pracy a tym samym na poprawę sytuacji organizacyjnej oraz finansowej pracowników.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie profesjonalnej obsługi klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy nabędą wiedzę o najwyższych standardach związanych z obsługą klienta. Nauczą się szybkiego reagowania na oczekiwania klienta. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu kompetencji społecznych polegających na odpowiednim zachowaniu w stosunku do różnych klientów oraz odpowiedniej reakcji na sytuacje konfliktowe. Zrozumieją podstawy emocji w konflikcie oraz oczekiwania klientów wobec tego jak powinni się zachować ,by rozwiązać konflikt z zachowaniem wzajemnego szacunku.
Drukuj do PDF