Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. CE; Kierunek Kariera Zawodowa wraz z egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/36836/502144
Cena netto 2 618,00 zł Cena brutto 2 618,00 zł
Cena netto za godzinę 46,75 zł Cena brutto za godzinę 46,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-18 Termin zakończenia usługi 2020-02-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-16
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie kandydatów na kierowców kat. C,CE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Jacek Sikora Ośrodek Szkolenia Kierowców Autotransbud
Osoba do kontaktu Jacek Sikora Telefon 501529461
E-mail kaasia119@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie kompetencji zawodowych do prowadzenia pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 tony z przyczepą. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętności praktyczne w prowadzeniu pojazdów uprawniającego go do przystąpienia do egzaminu państwowego wydającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu ciężarowego z przyczepą. Uczestnik zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne teoretyczne i praktyczne do prowadzenia pojazdu ciężarowego pow. 3,5 tony z przyczepą. Uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie: -bezpiecznego poruszania się po drodze, przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, Uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie: - prowadzenia pojazdu pojazd ciężarowy pow. 3,5 tomy z przyczepą, Obsługiwania mechanizmu pojazdu, zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu Celem kursu jest nabycie kompetencji społecznych takich jak umiejętność samokształcenia, wprowadzenia w życie zasad kulturalnego zachowania się na drogach i nie tylko, respektowania praw innych kierowców, wzmocnienie komunikacji interpersonalnych.
Drukuj do PDF