Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. CE; Kierunek Kariera Zawodowa wraz z egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/36836/502144
Cena netto 2 618,00 zł Cena brutto 2 618,00 zł
Cena netto za godzinę 46,75 zł Cena brutto za godzinę 46,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-18 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-16
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie kandydatów na kierowców kat. C,CE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po szkoleniu uczestnik usługi przystępuje do egzaminów państwowych po zdaniu których otrzymuje prawo jazdy wydane przez Starostę Powiatowego lub Prezydenta Miasta - Ustawa o kierujących pojazdami z dn. 05.01.2011, Dz.U.2011 nr 30 poz. 151
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Jacek Sikora Ośrodek Szkolenia Kierowców Autotransbud
Osoba do kontaktu Jacek Sikora Telefon 501529461
E-mail kaasia119@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie kompetencji zawodowych do prowadzenia pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 tony z przyczepą. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętności praktyczne w prowadzeniu pojazdów uprawniającego go do przystąpienia do egzaminu państwowego wydającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu ciężarowego z przyczepą. Uczestnik zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne teoretyczne i praktyczne do prowadzenia pojazdu ciężarowego pow. 3,5 tony z przyczepą. Uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie: -bezpiecznego poruszania się po drodze, przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, Uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie: - prowadzenia pojazdu pojazd ciężarowy pow. 3,5 tomy z przyczepą, Obsługiwania mechanizmu pojazdu, zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu Celem kursu jest nabycie kompetencji społecznych takich jak umiejętność samokształcenia, wprowadzenia w życie zasad kulturalnego zachowania się na drogach i nie tylko, respektowania praw innych kierowców, wzmocnienie komunikacji interpersonalnych.


Drukuj do PDF