Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/7223/502121
Cena netto 1 340,00 zł Cena brutto 1 648,20 zł
Cena netto za godzinę 95,71 zł Cena brutto za godzinę 117,73
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-23 Termin zakończenia usługi 2020-04-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Progress Project Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Sokół Telefon 570 003 200
E-mail joanna.sokol@progressproject.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik pogłębi wiedzę z zakresy podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami, opracuje komplet narzędzi do optymalizacji zapasów, obliczy wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, obliczy ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu, będzie kontrolował i koordynował przepływ zapasów w całym łańcuchu logistycznym. Ponadto uczestnik rozwinie umiejętności takie jak: zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie, wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych, określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie różnymi grupami zapasów, określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów, określenie rozkładu popytu oraz jego wpływ na zarządzanie zapasami, określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie, określenie i analiza metod zarządzania zapasami, określenie wpływu ilości miejsc składowania na wielkość zapasów. Jak również kompetencje społeczne między innymi: umiejętność współpracy w zespole, umiejętność budowania relacji, umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem.


Drukuj do PDF