Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Sztuka prezentacji z wykorzystaniem MS PowerPoint.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/22655/502116
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-02-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon +48 883 773 963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia pozna techniki tworzenia i zasady prezentacji multimedialnych. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się: podstawowych i zaawansowanych metod tworzenia prezentacji, tworzyć prezentację "krok po kroku", wykorzystywać multimedialne elementy w prezentacji, synchronizować animacje, w jaki sposób pracować z grupą podczas prezentacji, radzić sobie z trudnymi sytuacjami z grupą podczas prezentacji. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia: uodporni się na stres towarzyszący wystąpieniom publicznym, nabędzie umiejętności doskonalenia swoich prezentacji oraz wystąpień publicznych.
Drukuj do PDF