Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego o profilu biznesowym (A1)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/20988/502072
Cena netto 4 600,00 zł Cena brutto 4 600,00 zł
Cena netto za godzinę 115,00 zł Cena brutto za godzinę 115,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-12 Termin zakończenia usługi 2020-06-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie A1, realizowana w formie kursu: - "Kurs języka angielskiego - język ogólny" - w wymiarze 120 godzin.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu URSZULA BUKAŁA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM JĘZYKOWE "DEMOSTENES"
Osoba do kontaktu Urszula Bukała Telefon +487808791
E-mail demostenes@demostenes.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
1.Zapoznanie Słuchacza z właściwą dla języka wymową, intonacją i akcentem. 2.Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego. 3. Wykształcenie w podstawowym zakresie umiejętności rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, czytania i pisania. 4. Przygotowanie Słuchacza do samodzielnej nauki języka angielskiego. Po ukończeniu kursu na poziomie A1 osoba ucząca się: UMIEJĘTNOŚCI • rozumie bardzo krótkie wypowiedzi, proste pytania, polecenia, prośby • rozumie bardzo krótkie, proste teksty • porozumiewa się w biznesowych sytuacjach • opisuje prostymi zdaniami np.: swoją rodzinę, dom, zainteresowania, pracę • potrafi napisać krótki tekst o pracy, rodzinie itp., wypełnić formularz np.: z danymi osobowymi w hotelu WIEDZA • posiada podstawowy zasób słownictwa oraz struktur gramatycznych w zakresie tematów życia codziennego • dostrzega różnice między własną kulturą a kulturą krajów anglojęzycznych KOMPETENCJE SPOŁECZNE • współpracuje w grupie • rozumie potrzebę pracy własnej • identyfikuje własny styl uczenia się


Drukuj do PDF