Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy w zakresie Kat B


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/39591/501971
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2020-01-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-15
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie kurs prawa jazdy kat A,B,C,D,C+E, kwalifikacja wstępna C,C+E lub D, D+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona C, C+E lub D, D+E, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C,C+E lub D, D+E, szkolenie okresowe C, C+E lub D, D+E, Kurs obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych, Kurs obsługa żurawi ruchomych przejezdnych, Kurs obsługa podestów ruchomych przejezdnych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW SZÓSTKA MARCIN BARANOWSKI
Osoba do kontaktu Marcin Baranowski Telefon 501615329
E-mail biuro.szotka_tomaszow@vp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu do 3,5 tony.
Drukuj do PDF