Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

PRINCE2® Practitioner


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/10100/501924
Cena netto 1 750,00 zł Cena brutto 2 152,50 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 153,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-02-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-24
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Compendium - Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.
Osoba do kontaktu Michał Dobrzański Telefon 12 29 84 777
E-mail michal.dobrzanski@compendium.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie + egzamin w cenie Celem szkolenia PRINCE2® Practitioner jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego weryfikującego czy kandydat ma wystarczające umiejętności do zastosowania i dostosowania metody zarządzania projektami PRINCE2 w praktyce. Kandydat, który może się pochwalić zdobytym certyfikatem poziomu Practitioner przy odpowiednim ukierunkowaniu może rozpocząć wprowadzanie metodyki PRINCE2® do rzeczywistych projektów, ale też trzeba pamiętać, że może jeszcze nie być wystarczająco doświadczony, aby poradzić sobie odpowiednio w każdej sytuacji. Indywidualne doświadczenie każdego z uczestników, złożoność projektu oraz wsparcie udzielane mu przy wdrażaniu metodyki PRINCE2® w jego środowisku pracy są tymi czynnikami, które decydują o tym co Practitioner może osiągnąć.
Drukuj do PDF