Kategorie usług
 
Menu

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/8058/501756
Cena netto 2 690,00 zł Cena brutto 2 690,00 zł
Cena netto za godzinę 37,36 zł Cena brutto za godzinę 37,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 72
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-09 Termin zakończenia usługi 2020-06-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-19
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Magdalena Skaźnik Telefon 32 353 09 26
E-mail magdalena.skaznik@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad tworzenia polityki udzielania kredytów kupieckich i zabezpieczeń wierzytelności handlowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie znał zasady polityki kredytowej; - uczestnik będzie znał zasady analizy danych kredytowych pod kątem rachunkowym i prawnym; - uczestnik będzie znał procedury i zasady funkcjonowania zabezpieczeń w procesie udzielania kredytu; - uczestnik będzie potrafił sporządzać analizy dotyczące sytuacji finansowej badanych podmiotów; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze stanowiskiem Analityka Kredytowego; - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu Analityka Kredytowego; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolen


Drukuj do PDF