Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie uprawnienia energetyczne G3 Eksploatacja w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/7768/501464
Cena netto 360,00 zł Cena brutto 360,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-21 Termin zakończenia usługi 2020-01-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Absolwenci otrzymują uprawnienia energetyczne serii E bądź D w danej grupie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Ps z 28.04.2003 r. w sprawie zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją bądź dozorem urządzeń, instalacji sieci.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski
Osoba do kontaktu Estera Kosowska Telefon 32 711 82 84
E-mail szkolenia@behap.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji uczestników kursu pozwala na rozwój osobisty a w konsekwencji na awans firmowy bądź samozatrudnienie poprzez uruchomienie działalności gospodarczej.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne przygotowanie do egzaminu w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
Drukuj do PDF