Kategorie usług
 
Menu

Agile PM® Foundation Fast Track - 2 dni (S_36840) szkolenie z egzaminem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/10/7629/501456
Cena netto 2 150,00 zł Cena brutto 2 644,50 zł
Cena netto za godzinę 134,38 zł Cena brutto za godzinę 165,28
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-02-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-17
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Alicja Kozłowska Telefon 585222824
E-mail rur-szkolenia@assecods.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Czego się nauczysz: * Poznasz metodykę Agile®PM (Agile Project Management) na poziomie umożliwiającym Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia; * Zrozumiesz różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile; * Poznasz kluczowe wskazania AgilePM, niezbędne do zdania egzaminu z poziomu Foundation. Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie znał kluczowe pojęcia zakresu zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodą Agile®PM a w szczególności: pryncypia, fazy projektu, role, produkty oraz kluczowe praktyki. Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie mógł być Kierownikiem Projektu lub świadomym członkiem zespołu w projekcie prowadzonym zgodnie z metodą Agile®PM. Oznacza to w szczególności, że posiądzie umiejętności potrzebne do pełnienia jednej z ról. Kompetencje społeczne: Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie zgłębiać bardziej zaawansowane elementy metodyki Agile®PM, a w szczególności będzie posiadał podstawy do samodzielnego dostosowywania metodyki do warunków, w jakich będzie realizowany projekt.
Drukuj do PDF