Kategorie usług
 
Menu

WDR O 07 Wsparcie doradcze w zakresie wdrożenia nowego produktu (technologii lub usług).


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/18012/501417
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 352,94 zł Cena brutto za godzinę 434,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-26 Termin zakończenia usługi 2020-03-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kancelaria Audytorska EXPERIO Krzysztof Klimczak
Osoba do kontaktu Krzysztof Klimczak Telefon +48665656766
E-mail biuro@kancelaria-experio.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest wsparcie doradcze w opracowaniu przez pracowników Przedsiębiorstwa określenia i zaplanowania sposobów oraz niezbędnych prac wdrażania dla wdrożenia nowego produktu/usługi na rynek, które obejmować będą czaso-okres, źródła przychodów, formy komercjalizacji dla wdrażanego produktu/usługi, który zostanie wskazany Firmie Doradczej, a został zidentyfikowany przez Przedsiębiorstwo w wyniku analizy potrzeb Przedsiębiorcy, przy wykorzystaniu nabytych umiejętności i wiedzy pozyskanych w wyniku usługi doradczej w okresie maksymalnie 6 do 9 miesięcy po zakończeniu usługi doradczej .
Cel edukacyjny
W szczególności (uczestnicy) nabędą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne takie jak: W zakresie wiedzy: - w jaki sposób identyfikować konkurencyjne technologie (produkty) na rynku krajowym oraz międzynarodowym, - w jaki sposób można opracować plan wdrożenia oraz z jakich elementów ma się on składać. W zakresie umiejętności: - analizuje problemy dotyczące etapów wdrażania nowej technologii w działalności firmy, - dostrzega i formułuje problemy związane z czynnikami mającymi wpływ na skuteczne wdrożenie nowej technologii na rynek - zna podstawy dotyczące sposobu przeprowadzania analiz w zakresie konkurencyjności technologii na rynku, etapów prac wdrażania nowej technologii w działalności firmy, działań wspierających skuteczne wdrożenie na rynek. W zakresie kompetencji społecznych: - uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę dotyczącą analizowania aspektów konkurencyjności planowanej do drożenia technologii; - praca w zespole, skuteczne porozumiewanie się, analityczne oraz kreatywne myślenie.
Drukuj do PDF