Kategorie usług
 
Menu

Jak zbudować spójną strategię i plan działań operacyjnych? Kaskadowanie strategii, celów i KPI


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/11252/501398
Cena netto 3 850,00 zł Cena brutto 3 850,00 zł
Cena netto za godzinę 240,63 zł Cena brutto za godzinę 240,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-16 Termin zakończenia usługi 2020-03-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-29
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Aleksandra Szupińska Telefon +48 519 30 70 30
E-mail aleksandra.szupinska@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa ma charakter edukacyjny Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do formułowania strategii firmy i kaskadowania jej na plan działań (operacje) i KPI (wskaźniki efektywności). Na poziomie WIEDZY celem szkolenia jest: - nabycie wiedzy na temat czym jest strategia, taktyki, plan oraz KPI oraz zrozumienie wzajemnych powiązań działań i ich na poszczególnych poziomach - zrozumienie zasad kaskadowania celów i działań operacyjnych oraz tworzenia adekwatynych KPI - zrozumienie zasad pomiaru wydajności, efektywności i skuteczności - poznanie zasad budowania doskonałości operacyjnej i wysokiej efektywności organizacji Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI celem szkolenia jest: - rozwój umiejętności kaskadowania strategii firmy na poszczególne działy - rozwój umiejętności kaskadowania i formułowania celów działów wynikających z celów firmy - nabycie umiejętności definiowania KPI - nabycie umiejętności budowania operacyjnych planów działań (Action Plan) Na poziomie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH celem szkolenia jest: - zainspirować pracowników do utożasamienia się z przyjętą strategią i aktywnej realizacji strategii - rozwój zdolności samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie realizacji strategii firmy vs cele poszczególnych działów


Drukuj do PDF