Kategorie usług
 
Menu

Metody redukcji długotrwałego stresu i wzmożonego napięcia oraz jego skutków, w pracy trenera i menedżera


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/11252/501376
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 218,75 zł Cena brutto za godzinę 218,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-05 Termin zakończenia usługi 2020-03-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-29
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Aleksandra Szupińska Telefon +48 519 30 70 30
E-mail aleksandra.szupinska@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa ma charakter edukacyjny Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie redukowania przewlekłego stresu i jego skutków w sytuacjach zawodowych takich jak wystąpienia publiczne, prowadzenie szkoleń dla wyższej kadry menedżerskiej, trudne negocjacje, trudne rozmowy telefoniczne, długotrwała praca pod presją czasu. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wczesnego rozpoznawania objawów stresu i właściwego reagowania na jego objawy w czasie interakcji z klientami i współpracownikami w sytuacjach długotrwałego, podwyższonego napięcia emocjonalnego związanego z pracą z ludźmi na tzw. „wysokich obrotach” oraz zdobycie wiedzy dotyczącej doraźnych i długofalowych metod antystresowych. W zakresie WIEDZY celem jest poznanie mechanizmów powstawania stresu, uświadomienie sobie jakie mechanizmy działają w sytuacjach interakcji z różnymi typami osób i grupami, uporządkowanie wiedzy na temat reakcji fizjologicznych na stres, zrozumienie przebiegu reakcji stresowej oraz zapoznanie się ze skutecznymi technikami radzenia sobie w sytuacjach wzmożonego napięcia w różnych sytuacjach zawodowych. W zakresie UMIEJĘTNOŚCI celem jest wyćwiczenie umiejętności rozpoznawania sygnałów stresu oraz rozwój praktycznych umiejętności kontrolowania emocji i zapobiegania zbyt wysokiemu poziomowi stresu i nieadekwatnym reakcjom emocjonalnym i konsekwencjom zdrowotnym stresu, z wykorzystaniem różnego rodzaju technik i metod, zarówno doraźnych jak i długofalowych. W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I POSTAW celem jest wykształcenie przez uczestników efektywnego systemu kontroli wewnętrznej, uzyskanie wglądu w obszar deficytów własnej osobowości, rozwój odporności psychicznej, a w konsekwencji rozwój umiejętności pozytywnego wpływania na innych ludzi w sytuacjach naznaczonych napięciem psychicznym.


Drukuj do PDF