Kategorie usług
 
Menu

Efektywna praca w zespole rozproszonym – zarządzanie i budowanie zaangażowania zespołu


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/11252/501369
Cena netto 4 320,00 zł Cena brutto 4 320,00 zł
Cena netto za godzinę 270,00 zł Cena brutto za godzinę 270,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-23 Termin zakończenia usługi 2020-03-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-29
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Aleksandra Szupińska Telefon +48 519 30 70 30
E-mail aleksandra.szupinska@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa ma charakter edukacyjny Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania zespołem pracowników i współpracowników, pracujących nad wspólnymi zadaniami i projektami zdalnie, w różnych lokalizacjach. Celem jest nabycie WIEDZY na temat specyfiki pracy zdalnej, różnic pomiędzy zarządzaniem zespołem stacjonarnymi rozproszonym oraz trudności w egzekwowaniu terminowości i efektywności pracy, a także w motywowaniu, budowaniu zaangażowania i rozliczaniu członków zespołu. Celem szkolenia jest także rozwój praktycznych UMIEJĘTNOŚCI jasnego wyznaczania, komunikowania i przydzielania zadań, terminów, odpowiedzianosci, prowadzenia wirtualnych spotkań zespołu, a także korzystania z narzędzi pracy zdalnej takich jak Google Docs, wirtualny pokój (ZOOM), Confluece. W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I POSTAW celem jest wykształcenie wśród liderów zespołu postawy uważności na członków zespołu pracujących poza biurem i świadomego włączania ich w pracę zespołu i bycie jego integralną częścią, a także rozwój umiejętności budowania relacji społecznych w coraz częściej dzisiaj spotykanej sytuacji kontaktów w wirtualnym świecie.
Drukuj do PDF