Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Jak pozyskać i utrzymać wartościowego pracownika?


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/22655/501341
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-02-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon 883773963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenie nabędzie: W zakresie wiedzy: - nauczy się przeprowadzać cały proces rekrutacji według Schematu sprawdzonych Praktyk - nauczy się umieć ponosić odpowiedzialność za popełnione błędy i komunikatywnie prosić o wsparcie w miejscu pracy W zakresie umiejętności: - nabędzie umiejętności przekazywania wiedzy i zakresu obowiązków nowym pracownikom - nauczy się efektywnie kontrolować przebieg pracy W zakresie kompetencji: - nauczy się odkrywać i doceniać potencjał i kompetencje nowo zatrudnionych osób - nauczy się umiejętnie delegować zadania wśród współpracowników
Drukuj do PDF