Kategorie usług
 
Menu

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/13712/501270
Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 7 000,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2020-02-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-15
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kat. B
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Jazdy eLcar sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Ewelina Bąkowicz Telefon +48 600386905
E-mail ewelina.bakowicz@elcarradomsko.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
ZDOBYCIE.WIEDZY POTRZEBNEJ W PRACY, JAKO PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY ORAZ PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY KAT. B
Drukuj do PDF