Kategorie usług
 
Menu

ITIL® 4 Managing Professional Transition (MPT) (S_36640) - szkolenie akredytowane z egzaminem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/7629/501056
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 184,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-22 Termin zakończenia usługi 2020-06-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-15
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Alicja Kozłowska Telefon 585222824
E-mail rur-szkolenia@assecods.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Czego się nauczysz:W trakcie szkolenia: * Poznasz kluczowe pojęcia modelu zarządzania usługami ITIL 4; * Zrozumiesz, w jaki sposób zasady przewodnie ITIL (ITIL guiding principles) mogą pomóc organizacji w przyjęciu i zaadoptowaniu praktyk zarządzania usługami; * Zrozumiesz cztery wymiary zarządzania usługami (four dimensions of service management); * Zrozumiesz cel i elementy systemu wartości usług ITIL (service value system); * Zrozumiesz działania tworzące łańcuch wartości usług (service value chain) i ich wzajemne powiązania; * Dowiesz się, w jaki sposób odpowiednie praktyki ITIL przyczyniają się do tworzenia, dostarczania i wspierania usług w ramach systemu wartości usług (SVS) oraz strumieni wartości; * Dowiesz się, jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi; * Zrozumiesz na czym polega szybko zmieniającą się (high-velocity) natura cyfrowych przedsiębiorstw i ich zapotrzebowanie na IT; * Zrozumiesz cykl życia produktów cyfrowych w kontekście „modelu operacyjnego” ITIL; * Zrozumiesz znaczenie zasad przewodnich ITIL (ITIL guiding principles) i innych fundamentalnych założeń szybko zmieniającej się informatyki (high-velocity IT); * Zrozumiesz, jak się projektuję podróż klienta (customer journey); * Dowiesz się, jak budować relacje z interesariuszami; * Dowiesz się, jak kształtować popyt i definiować ofertę na usługę (service offering); * Dowiesz się, jak rozpoczynać współpracę i ją kończyć (onboard and offboard) z klientami i użytkownikami; * Dowiesz się, jak działać razem, aby zapewnić ciągłe współtworzenie wartości (konsumpcja/ dostarczanie usługi); * Dowiesz się, jak zrozumieć i zweryfikować wartość usługi; * Zrozumiesz zakres i działania związane z kierowaniem i planowaniem; * Zrozumiesz rolę GRC (Governance, Risk & Compliance) i to w jaki sposób zintegrować te zasady i metody z systemem wartości usług ITIL; * Zrozumiesz i będziesz wiedział, jak stosować kluczowe zasady i metody zarządzania zmianami operacyjnymi do kierowania, planowania i doskonalenia.


Drukuj do PDF