Kategorie usług
 
Menu

Agile PM® Foundation in Action z symulacją biznesową CittaIdeale - 3 dni (S_36879) szkolenie z egzaminem - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/7629/500999
Cena netto 3 150,00 zł Cena brutto 3 874,50 zł
Cena netto za godzinę 131,25 zł Cena brutto za godzinę 161,44
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-15 Termin zakończenia usługi 2020-06-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-08
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG international. AgilePM® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
APMG international
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
APM Group Ltd
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Alicja Kozłowska Telefon 585222824
E-mail rur-szkolenia@assecods.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Czego się nauczysz: * Poznasz metodykę AgilePM (Agile Project Management) na poziomie umożliwiającym Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia; * Zrozumiesz różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile; * Poznasz kluczowe wskazania AgilePM, niezbędne do zdania egzaminu z poziomu Foundation. * Zastosujesz w symulowanym środowisku filozofię i techniki podejść zwinnych (Agile) w złożonych, wielozespołowych środowiskach projektowych; poznasz codzienne praktyki pracy zespołów Scrumowych; * Przećwiczysz samodzielne podejmowanie decyzji; jak analizować osiągnięte efekty w celu wyciągania wniosków na przyszłość; * Przećwiczysz planowanie i koordynację złożonego projektu zwinnego poznasz sposoby współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego.
Drukuj do PDF