Kategorie usług
 
Menu

Agile PM® Foundation Fast Track - 2 dni (S_36851) szkolenie z egzaminem - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/7629/500956
Cena netto 2 150,00 zł Cena brutto 2 644,50 zł
Cena netto za godzinę 134,38 zł Cena brutto za godzinę 165,28
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-22 Termin zakończenia usługi 2020-06-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-15
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG international. AgilePM® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
APMG international
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
APM Group Ltd
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Alicja Kozłowska Telefon 585222824
E-mail rur-szkolenia@assecods.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Czego się nauczysz: * Poznasz metodykę Agile®PM (Agile Project Management) na poziomie umożliwiającym Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia; * Zrozumiesz różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile; * Poznasz kluczowe wskazania AgilePM, niezbędne do zdania egzaminu z poziomu Foundation. Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie znał kluczowe pojęcia zakresu zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodą Agile®PM a w szczególności: pryncypia, fazy projektu, role, produkty oraz kluczowe praktyki. Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie mógł być Kierownikiem Projektu lub świadomym członkiem zespołu w projekcie prowadzonym zgodnie z metodą Agile®PM. Oznacza to w szczególności, że posiądzie umiejętności potrzebne do pełnienia jednej z ról. Kompetencje społeczne: Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie zgłębiać bardziej zaawansowane elementy metodyki Agile®PM, a w szczególności będzie posiadał podstawy do samodzielnego dostosowywania metodyki do warunków, w jakich będzie realizowany projekt.
Drukuj do PDF