Kategorie usług
 
Menu

PRAWO JAZDY KAT. C+E WRAZ Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ Z ZAKRESU PRZEWOZU RZECZY WRAZ Z EGZAMINAMI PAŃSTWOWYMI - JASŁO


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/19861/500910
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 41,05 zł Cena brutto za godzinę 41,05
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 95
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-20 Termin zakończenia usługi 2020-04-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-17
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs na prawo jazdy kat. A1 – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. A – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. BE – 35 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. CE – 45 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. D – 60/80 godzin, Kursy kwalifikacji zawodowych: Kwalifikacja wstępna kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 280 godzin, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 140 godzin,
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
TAK
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
TAK
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
...
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
...
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz
Osoba do kontaktu Tadeusz Dzięglewicz Telefon 607936988
E-mail osk.renoma@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Prawo jazdy kat.C+E nie posiada zajęć teoretycznych.Zawiera 25 godz.zajęć praktycznych z instruktorem w ruchu drogowym i na placu manewrowym.Kwalifikacja wstępna uzupełniająca zawiera 65 godz.zajęć teoretycznych i 5 godz.zajęć praktycznych.Zajęcia teoretyczne obejmują:szkolenie w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa-30 godz,stosowanie pzepisów-20 godz,bezpieczeństwo,obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia,ruchu drogowego i środowiska-15 godz.Zajęcia praktyczne obejmują 5 godz.jazdy z instruktorem w warunkach drogowych i na placu manewrowym. Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu kierowcy.
Drukuj do PDF