Kategorie usług
 
Menu

Kurs koparkoładowarki kl. III, żurawia przenośnego kat. IIŻ oraz podestów ruchomych IP wraz z egzaminem zewnętrznym przed Komisją IMBiGS i UDT.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/09/11506/500881
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 18,59 zł Cena brutto za godzinę 18,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 199
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-14 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-14
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego przed Komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, egzamin jest końcową oceną szkolenia i został wliczony w to szkolenie.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Lektor Wioletta Stefankowska-Skórka
Osoba do kontaktu Aneta Wójcik Telefon 786296696
E-mail biurowarszawa@kursylektor.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operator .Wiąże się z tym konieczność przygotowania słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy maszyn oraz występujących w nich układów. Szkolenie finalizuje cykl szkoleniowy dla uzyskania uprawnień operatora zgodnie z podziałem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. WIEDZA: uczestnik szkolenia pozna zasady sporządzania i czytania dokumentacji technicznej maszyn drogowych, pozna metody oceny stanu technicznego maszyn, klasyfikację maszyn i środków transportu w drogownictwie, pozna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy. UMIEJĘTNOŚCI: uczestnik szkolenia będzie potrafił odpowiednio przygotować stanowisko pracy, będzie potrafił prawidłowo i w sposób bezpieczny obsługiwać maszynę drogową oraz montować osprzęt roboczy stosowany w koparkach, będzie potrafił prawidłowo wykonać obsługę codzienną maszyny, prawidłowo zabezpieczyć i przygotować maszynę do transportu, dobrać odpowiednie materiały eksploatacyjne oraz zaplanować pracę konserwacyjne dla urządzeń. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: operator będzie posiadał umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań, będzie potrafił zaplanować działania i zarządzać nimi, będzie ponosił odpowiedzialność za podejmowane działania, będzie posiadał umiejętność współpracy w zespole, będzie go cechowała otwartość na zmiany i komunikatywność, będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa, kultury i etyki, poszerzy swoje umiejętności samorozwoju w zakresie doskonalenia swoich kompetencji. Uczestnik będzie przygotowany do zdania egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego przed Komisją IMBiGS, który jest efektem końcowym szkolenia i został wliczony w szkolenie.
Drukuj do PDF