Kategorie usług
 
Menu

AgilePM® Foundation. Akredytowane szkolenie przygotowujące do międzynarodowego egzaminu AgilePM® Foundation. (KTW IV) *** DOSKAM


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/08/15157/500307
Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł
Cena netto za godzinę 106,67 zł Cena brutto za godzinę 106,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-23 Termin zakończenia usługi 2020-04-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-22
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marek Belski Telefon +48 32 231 01 13
E-mail m.belski@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego współdziałania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Foundation w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium. W obszarze wiedzy uczestnik: • nabywa wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® w tym filozofii, zasad, procesów, • zna produkty, role i obowiązki członków zespołu projektowego, • zna korzyści i wyzwania dotyczące stosowania metodyki AgilePM®. W obszarze umiejętności uczestnik: • potrafił zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym, • rozwija umiejętność właściwej komunikacji wewnątrz projektowej wg metodyki AgilePM®, • potrafi współdziałać, planować, komunikować się, podejmować decyzje w projekcie, • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • prezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę, • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju, • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań, • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.


Drukuj do PDF