Kategorie usług
 
Menu

OSK Luz" Prawo jazdy kat. B - kurs rozszerzony "Kierunek Kariera


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/06/27919/499781
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2020-01-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenia kandydatów na kierowców kat. AM, A1, A2, A, B1, B.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu J.B. Joanna Bystrowska-Orawiec
Osoba do kontaktu Joanna Bystrowska-Orawiec Telefon 512652119
E-mail joannabystrowska@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Pozwala zdobyć wiedzę z zakresu prawa o ruchu drogowym, działania i obsługi pojazdu. Uczestnik nabywa umiejętności pozwalające bezpiecznie poruszać się pojazdem oraz prawidłowego zachowania w sytuacji wypadku. Kurs kształtuje kompetencje społeczne pozwalające na uczestnictwo w ruchu drogowym z poszanowaniem praw innych uczestników, a także poczucie nadrzędności dbania o bezpieczeństwo.
Drukuj do PDF