Kategorie usług
 
Menu

Kurs II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/06/27142/499717
Cena netto 799,00 zł Cena brutto 799,00 zł
Cena netto za godzinę 15,98 zł Cena brutto za godzinę 15,98
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-03-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-23
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
tak
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Krajowa Izba Księgowych
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Krajowa Izba Księgowych
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krajowa Izba Księgowych
Osoba do kontaktu Roksana Kryńska Telefon +48 22 483 52 52
E-mail dotacje@kik.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu Kierownika Biura Rachunkowego II stopnia obejmującego: 1. Organizacja rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. 2. Sprawozdania finansowe. 3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego. 4. Rachunek przepływów pieniężnych - Cash Flow - Ewidencja i rozliczenie w rachunkowości przepływów pieniężnych. Kurs prowadzony jest metodą e-learningową.
Drukuj do PDF