Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie B1+


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/06/10946/499217
Cena netto 8 120,00 zł Cena brutto 8 120,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 116
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-13 Termin zakończenia usługi 2020-09-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Kurs języka angielskiego General English, przygotowujący do egzaminu TELC, poziom A1, A2, B1
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Studium Języków Obcych Modern Languages Center Sp. z o. o. Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Katarzyna Brzozowska Telefon 42 633 34 36
E-mail k.brzozowska@studium.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)


Drukuj do PDF